Het in commercieel vastgoed gespecialiseerde advocatenkantoor Hemwood in Amsterdam heeft vanaf 1 september 2022 ook notarissen in huis. Het notariële team onder leiding van Monique Laenen en Elsbeth Meijboom verhuist van de Zuidas naar het kantoor van Hemwood aan de Keizersgracht.

Door deze uitbreiding met notariële dienstverlening kan Hemwood zijn cliënten in de volle breedte begeleiden van intentie tot oplevering bij gebouw- of gebiedsontwikkelingen en bij elke andere vastgoedtransactie.

Monique Laenen ziet grote voordelen van de overstap: “Hemwood heeft een sterke marktpositie in het omgevingsrecht en de advocaten van Hemwood adviseren vaak in de beginfase van een ontwikkeling. Met onze kennis en ervaring in projectontwikkeling kunnen wij nu ook met het notariële team in de beginfase betrokken zijn. Hemwood staat vanaf nu in alle fasen en bij alle aspecten van een ontwikkeling cliënten bij, zeker ook bij de uitdagingen die onze cliënten ondervinden door de huidige marktomstandigheden.”

Oprichter en senior partner Gijs Heutink van Hemwood is blij met de uitbreiding: “We hebben met Monique Laenen een dijk van een notarieel team in huis gehaald. We kunnen onze klanten daarmee bij elke denkbare ruimtelijke ontwikkeling alle benodigde diensten aanbieden, op het niveau dat onze cliënten verwachten. Monique Laenen, Elsbeth Meijboom en het team zijn net als wij praktisch ingesteld, houden van korte lijnen en een doelmatige, solide, bruikbare advisering en begeleiding. De toevoeging van notariële kennis en ervaring is een enorme boost en we zijn van mening dat Hemwood nu een ijzersterk team vormt voor het volledige spectrum van ruimtelijke ontwikkeling, huur en transacties.”

Meer meters

Om de nieuwe collega’s te kunnen verwelkomen en verdere groei mogelijk te maken is onlangs de dubbele oppervlakte gehuurd in het huidige kantoor, waar Hemwood nu over twee etages van het statige grachtenpand beschikt.

Over Hemwood

Hemwood is een Amsterdams advocaten- en notariskantoor gespecialiseerd in vastgoed- en omgevingsrecht, met een focus op projectontwikkeling en transacties. Hemwood beschikt over hoogwaardige ervaring en kennis van het omgevingsrecht en gebiedsontwikkeling, verbintenissenrecht, commercieel huurrecht, milieurecht en Europees bestuursrecht. Door de komst van het nieuwe team is die kennis versterkt en aangevuld met ervaring en know how op het gebied van koop en levering, gronduitgifte en structuren voor complexe gebiedsontwikkelingen als opstal, erfpacht, WKO’s, splitsingen en VVE’s.

De juridische experts van Hemwood zijn ervaren onderhandelaars en bedreven in de proces- en adviespraktijk. Zij beschikken over bijzondere kennis en ervaring in complexe binnenstedelijke herontwikkelingen, de structurering van energie & duurzaamheid in gebiedsontwikkeling, bestemmingsplannen en grondexploitatie, retail- & leisurevastgoed, de ontwikkeling van projecten in infra, industrie, zorg & wonen, hotels en kantoren en samenwerkingen met de overheid. Ook begeleidt Hemwoord due dilligence-onderzoeken, onder meer bij overnames met complexe milieu- of vergunningenproblematiek.

Het notariële team, met van links naar rechts Monique Laenen, Rosanne Overwijk, Sharmayne Rog en Elsbeth Meijboom.