Transparantie, denkkracht en daadkracht

Ons verdienmodel berust op kwaliteit, niet op financiële prestatie. De omvang van ons kantoor is daarop afgestemd – net als de overhead – op maat: we zijn met de mensen die we nodig hebben om onze dienst zo goed mogelijk te verlenen. Daar besteden we onze uitgaven voor know how en onze andere overhead aan. Dat komt allemaal uitsluitend ten goede aan de kwaliteit van ons werk, niet meer en niet minder. Om die reden kunnen we ons ook optimaal concentreren op de ons toevertrouwde dossiers en projecten, en kunnen we persoonlijke aandacht hebben voor onze cliënten. Onze cliënten kennen ons – stuk voor stuk – en zij bepalen wie er in hun zaak werkt. De lijnen zijn kort, de teams klein en effectief. Ze draaien op kennis en ervaring, inzicht, vertrouwen en respect. We hechten evenveel waarde aan transparantie in ons werk als in onze declaraties: geen onbekende namen op de specificatie, geen onduidelijke omschrijvingen en helderheid over wie wanneer en waarom tijd aan een project of een zaak heeft besteed. De verhouding tussen prijs en prestatie is rationeel en inzichtelijk, de tijdbesteding is 100% accountable met tarieven die zich laten terugverdienen.

Procederen of onderhandelen

Op procesrechtelijk gebied berust onze kennis en ervaring op jarenlange high-end proceservaring in de advocatuur én op kennis en ervaring uit de rechterlijke macht. Wij weten een zaak strategisch en tactisch voor te bereiden en te bepleiten. We weten ook hoe rechterlijke uitspraken tot stand komen. Dat helpt ons bij een scherpe voorbereiding van procedures en bij een solide inschatting van de slagingskansen, tot en met de hoogste rechterlijke instantie.

Die procesrechtelijke kennis en ervaring helpt ons bij doelmatige, efficiënte onderhandelingen. We weten als ervaren onderhandelaars ons doel te bereiken, of het nou aan tafel is of vanuit de coulissen. Onderhandelingsprocessen proberen we te sturen op de kracht van het argument en op kennisvoorsprong, op consistentie, betrouwbaarheid en tot slot op gezonde transparantie. Zo weet iedereen aan tafel waar we aan het einde van de rit staan. Procederen is daarna eerder uitzondering dan regel. Moet het toch, dan zal doorgaans blijken dat we de winst al hebben binnen gehaald nog voor de zaak goed en wel begint.

Track record

Onze advocaten hebben een track record in een groot aantal procedures en projecten van Nederlandse en internationale opdrachtgevers uit een breed spectrum van de vastgoedindustrie. Het gaat daarbij om een keur van planrealisaties, transacties en investeringen in het kader van zorg- en woonprojecten, binnenstedelijke herontwikkelingen, grootschalige en perifere detailhandelsprojecten, projecten in de agrarische sector en industriële projecten, kantoren en distributiecentra, hotels, resorts & leisure, stadions en sportfaciliteiten, winkelcentra en musea. Concrete projecten kunnen we uit een oogpunt van vertrouwelijkheid uitsluitend na toestemming van de betrokken opdrachtgevers, gebruikers of eigenaren benoemen.