Transparantie, denkkracht en daadkracht

Ons verdienmodel berust op kwaliteit, niet op financiële prestatie. De omvang van ons kantoor is daarop afgestemd – net als de overhead – op maat: we zijn met de mensen die we nodig hebben om onze dienst zo goed mogelijk te verlenen. Daar besteden we onze uitgaven voor know how en onze andere overhead aan. Dat komt allemaal uitsluitend ten goede aan de kwaliteit van ons werk, niet meer en niet minder. Om die reden kunnen we ons ook optimaal concentreren op de ons toevertrouwde dossiers en projecten, en kunnen we persoonlijke aandacht hebben voor onze cliënten. Onze cliënten kennen ons – stuk voor stuk – en zij bepalen wie er in hun zaak werkt. De lijnen zijn kort, de teams klein en effectief. Ze draaien op kennis en ervaring, inzicht, vertrouwen en respect. We hechten evenveel waarde aan transparantie in ons werk als in onze declaraties: geen onbekende namen op de specificatie, geen onduidelijke omschrijvingen en helderheid over wie wanneer en waarom tijd aan een project of een zaak heeft besteed. De verhouding tussen prijs en prestatie is rationeel en inzichtelijk, de tijdbesteding is 100% accountable met tarieven die zich laten terugverdienen.

Transacties en onderhandelen

Naast het procesrecht heeft ons team jarenlange kennis en ervaring met transacties zowel verkoop als aankoop als ook verhuur en huur. Wij weten partijen bij elkaar te brengen in het belang van de transactie maar zullen het belang van onze client niet uit het oog verliezen. We zijn goed in procesmanagement en hebben een efficiënte ondersteuning met onze paralegals zodat alle aandacht gericht kan blijven op het begeleiden en sluiten van de transactie. Onze advocaten, (kandidaat-)notarissen en paralegals werken nauw samen waardoor daar waar nodig bij de ene transactie het zwaartepunt bij de advocatuur kan liggen en bij de andere transactie het zwaartepunt bij het notariaat kan liggen. Steeds met het oog op het belang van de client bij een efficiënt en voorspoedig verloop en een succesvolle afronding van de transactie.

Track record

Veel van onze vaste cliënten mogen we bij al hun transacties begeleiden. Dat brengt toenemende efficiënte doordat we in kleine teams en met directe lijnen werken en ons committeren om ook voor de client het transactieproces steeds te verbeteren. We begeleiden cliënten in alle vastgoedsectoren maar met name de sectoren retail, wonen, kantoren en hotels. Transacties kunnen we uit een oogpunt van vertrouwelijkheid uitsluitend na toestemming van de betrokken partijen benoemen.