Anneke Franken van Bloemendaal

Advocaat

Anneke Franken rondde haar studie Nederlands Recht in 2006 cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie studeerde zij een semester aan Columbia University in New York. Tijdens het laatste jaar van haar studie heeft zij een jaar gewerkt als juridisch onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2006 tot 2010 werkte Anneke als advocaat bij Brinkhof, waar zij haar kennis van en ervaring met het bestuursrecht en Europees recht opdeed.

Sinds april 2010 is Anneke advocaat bij Hemwood (voorheen Gijs Heutink Advocaten), waar zij zich richt op het adviseren en procederen over het omgevingsrecht en het (Europees) bestuursrecht, waaronder ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, subsidies, milieurecht en de Wet Bibob. Anneke heeft bijzondere kennis en ervaring in grootschalige retailprojecten, binnenstedelijke herontwikkelingen en grondexploitatie. Zij publiceert regelmatig over deze onderwerpen.

Anneke is bestuurslid van de ULI Next (Urban Land Institute) en bestuurslid van de Young Collectors Circle (Stichting Art Projects). Anneke is tevens lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR) en de Vereniging voor Administratief Recht (VAR).

anneke@hemwood.nl

Anneke Franken van Bloemendaal heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Omgevingsrecht.
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.