2022

Praktijkboek ruimtelijk overgangsrecht – Een inventarisatie van het ruimtelijk overgangsrecht in bestemmingsplannen en omgevingsplannen
mr. G.H.J. Heutink en mr. H. Koolen
Bron: Instituut voor Bouwrecht (ISBN 978-94-6315-068-2)

Bouwen onder de Omgevingswet – TBR 2022/13
mr. E.M. van Bommel MRE MRICS, mr. S. Zuethoff en mr. R van Dam

2021

Annotatie Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 19 mei 2021, No. 201804031/4/R1, ECLI: NL: RVS: 2021: 1054 (Bierbrouwerij Texel)
mr. R. Uylenburg, mr. J. Hoekstra en mr. A. ten Veen
Besluit mer: art. 2 2 lid 5 onder b, art. 3 Bestemmingsplan, klein gebied, Mer-beoordeling
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 4 september 2019, (Stedelijk ontwikkelingsproject Haarlem Noord)
Gastnoot: mr. K.L. Markerink
Bron: Tijdschrift voor Bouwrecht 2021/981, nummer 10 – oktober 2021

2020

Bouwbesluit 2012 en Bbl: bouwen op een duurzaam fundament
mr. A. Franken van Bloemendaal en mr. H. Koolen
Bron: Tijdschrift voor Omgevingsrecht, nummer 2 – november 2020

Annotatie bij ABRvS 4-9-2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3055): discussie & overzicht jurisprudentie inzake stedelijk ontwikkelingsproject ex Besluit mer
mr. K.L. Markerink
Bron: Tijdschrift voor Bouwrecht 2020/6, nummer 1 – januari 2020

Annotatie parkeren en salderen bij Afdeling bestuursrechtspraak RvS 15 mei 2019
mr. A. Franken van Bloemendaal en mr. S. Zuethoff
Bron: Tijdschrift voor Bouwrecht 2020/20, nummer 2 – februari 2020

Overzichtskroniek omgevingsvergunning voor bouwen
mr. A. Franken van Bloemendaal en mr. H. Koolen
Bron: Tijdschrift voor Bouwrecht 2020/2, nummer 1 – januari 2020

2018

Wijziging Besluit mer: vormvrije mer- beoordeling vervangen door mer- beoordelingsplicht
mr. K.L. Markerink
Bron: Tijdschrift voor Bouwrecht 2018/71, nummer 5 – mei 2018

De kruimelvergunning: gesneden koek? Toepassing van de kruimellijst nader beschouwd
mr. A. Franken van Bloemendaal en mr. H. Koolen
Bron: Tijdschrift voor Bouwrecht 2018/2, nummer 1 – januari 2018

2016

De kruimelvergunning en het stedelijk ontwikkelingsproject: voorstel tot een praktische toetsingsmaatstaf
mr. H. Koolen
Bron:  Instituut voor Bouwrecht 24-11-2016

Detailhandel en de provinciale verordening: grenzen overschreden?!
mr. H. Koolen
Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 2016, nummer 5 – oktober 2016

Stedelijke ontwikkeling. Kruimellijst. Binnenplanse afwijking
Gastnoot: mr. H. Koolen
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2016/102, nummer 7 – juli 2016

Aanvraag. Wijziging bouwplan. Wijziging van ondergeschikte aard. Discretionaire bevoegdheid
Gastnoot: mr. K.L Markerink
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2016/67, nummer 5 – mei 2016

Het mes in nieuwbouw kantoren Utrecht
mr. E.M. van Bommel MRE MRICS
Vastgoedmarkt – februari 2016

De toets der kruimels: geen brokken maken!
mr. H. Koolen en mr. A. Franken van Bloemendaal
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2016/3, nummer 1 – januari 2016

2014

Dertiende penning afgeschaft
mr. Eefje M. van Bommel MRE MRICS
Masterclass, december 2014

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet
mr. Cornélie Arnouts MRE en mr. Eefje M. van Bommel MRE MRICS
Masterclass, december 2014

College Opleiding Stedelijke Herontwikkeling
Docent Omgevingsrecht: mr. Eefje M. van Bommel MRE MRICS
Amsterdam School of Real Estate, 28 oktober 2014

College Gebieds- en Vastgoedontwikkeling
Docent Publiekrechtelijk Kader: mr. Eefje M van Bommel MRE MRICS
Amsterdam School of Real Estate, 20 oktober 2014

College Leegstand en Flexibele Contracten
Docent Leegstandwet: mr. Eefje M. van Bommel MRE MRICS
Kluwer, 2 oktober 2014

Bro: art. 1.1.2 en art. 3.1.2; Dienstenrichtlijn: art. 14, lid 5
Met gastnoot mr. I.L. Haverkate
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2014/133, nummer 8 – augustus 2014

De ladder voor duurzame verstedelijking nader beschouwd (Deel A) – vervolg op TBR 2013/137
mr. G.H.J. Heutink en mr. A. Franken van Bloemendaal
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2014/128, nummer 9 – augustus 2014

ABRS 5 maart 2014 Ekkersrijt III (duurzaamheidsladder, actuele regionale behoefte, winkelleegstand)
Met noot mr. G.H.J. Heutink
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2014/122, nummer 7 – juli 2014

Verslag NEPROM bijeenkomst ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’, Getrapte ordening of dubieuze opgang?
mr. G.H.J. Heutink en mr. A. Franken van Bloemendaal

Studiedag bestuursrecht voor privatisten
Inleiders: mr. G.H.J. Heutink, mr. J. Hoekstra en prof. mr. J. Struiksma
Instituut voor Bouwrecht, 16 april 2014

2013

Tegengestelde belangen in Monumentenland
mr. Eefje M. van Bommel MRE MRICS
Masterclass, december 2013

Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ‘de Zeeland’. Het risico van duurzame ontwrichting van het voorzieningenpatroon, eerste levensbehoeften. Rechtvaardiging door dwingende redenen. Leegstand, gevolgen voor het woon- en leefklimaat en het ondernemersklimaat
Met noot mr. G.H.J. Heutink
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2013/161, nummer 11-november 2013

Vergunningvrij sporten in de achtertuin
mr. Eefje M. van Bommel MRE MRICS
Masterclass nr. 32 – augustus 2013

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Uitleg geschiktheidseis. Inschrijving ten onrechte ongeldig verklaard. Aanvullende eisen in een later stadium van de procedure niet toegestaan. Gebod tot herbeoordeling. Toewijzing dwangsom.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28-08-2013
Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) 2013-188

Art. 3.1.6 lid 2 Bro: de ladder voor duurzame verstedelijking nader beschouwd.
mr. G.H.J. Heutink en mr. A. Franken van Bloemendaal
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2013/137, nummer 10 – oktober 2013

Duurzame ontwrichting, leegstand en artikel 3.1.6 Bro
mr. A. Franken van Bloemendaal
Digitale NRW update, nr. 6, 16 juli 2013

Handhaven van brandveiligheid en de Regionale Uitvoeringsdiensten: een uitkomst of nog meer chaos?
mr. I.L. Haverkate
Tijdschrift voor Bouwrecht, 2013-69, nummer 5 – mei 2013

Wijzigingen in Crisis- en herstelwet – Meer mogelijkheden voor transformatie
mr. Eefje M. van Bommel MRE MRICS
Vastgoedmarkt – december 2012

Geef bedrijf ruimte om veiligheid te waarborgen
mr. I.L. Haverkate
Het Financieele Dagblad – 14 maart 2013