Sjors Zuethoff

Advocaat

Sjors Zuethoff is een creatieve, analytisch scherpe vastgoedadvocaat. Hij heeft een grondige kennis van het omgevingsrecht. Hij staat commerciële vastgoedpartijen en (semi-) overheidsinstellingen bij in kwesties met betrekking tot ruimtelijke ordening, milieu, handhaving en grondexploitatie. Ook is Sjors ervaren met het adviseren en contracteren over kwesties zoals huur, koop en zakelijke rechten. Hij procedeert regelmatig tegen aanslagen op grond van de OZB, de WOZ en (bouw)leges.

Voordat Sjors bij Hemwood startte (september 2019), heeft hij als advocaat gewerkt bij Dentons Boekel in Amsterdam en bij Wijn & Stael in Utrecht. Bij beide kantoren heeft Sjors ruime ervaring opgedaan binnen de vastgoed- en bestuursrechtpraktijk. Zo heeft hij retailers geadviseerd over de (her)ontwikkeling en uitbreiding van hun vastgoed en heeft hij diverse projectontwikkelaars bijgestaan in de totstandkoming van nieuwe ruimtelijke projecten. Zoals de transformatie van kantoor naar commerciële functies en woningen. Ook is Sjors ervaren met de transactiepraktijk. Bij Dentons Boekel is Sjors vanuit zijn expertise veelvuldig betrokken geweest bij de aan- en verkoop van vastgoedportefeuilles van grote internationale en nationale beleggings- en investeringsmaatschappijen.

Sjors is lid van diverse beroepsverenigingen, zoals de Vereniging voor bestuursrecht (VAR) en de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ). Ook is hij lid van verschillende vastgoednetwerken, zoals FRESH en het netwerk Jong Leefomgeving. Sjors doceert graag over zijn vak en publiceert daarnaast geregeld voor de vastgoedmarkt.

sjors@hemwood.nl

Sjors Zuethoff heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Omgevingsrecht.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.